Previous
Next

Sosyal sorumluluk bireyin içinde yaşadığı toplumda gözlemlediği sorunların çözümüne katkıda bulunması olarak tanımlanabilir. Bu katkı, yapılabilecek ayni ve maddi katkılar kadar gönüllü faaliyetleri de içermektedir.

Üyelerimizin farklı fikirleri izlenmesi, demokratik tartışma ve uzlaşma deneyiminin geliştirilmesi, takım çalışması, iletişim, liderlik ve proje yürütme becerilerinin güçlendirilmesi açısından zengin bir seçenek sunmaktadırlar.