Üniversitemizde öğrencilerimizin derslerde aldığı kuramsal bilgileri gerçek hayatla birleştirerek pratiğe dönüştürmelerini, iletişim becerileri kazanmalarını, öz güvenlerinin gelişmesini, meslekleri her yönüyle tanıyıp doğru hedefler belirleyerek ilgi ve yetkinlikleri doğrultusunda uygun mesleği seçmelerini, kişisel gelişimlerini artırmalarını, iş dünyasını tanımalarını, farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla kariyer günleri düzenlenmekteyiz.

Öğrencilerimiz kariyer günlerinde kamu sektöründeki kurumlar ile özel sektördeki firmaların üst düzey yöneticileri, yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek uzmanların deneyim ve bilgilerinden yararlanıp, yüz yüze iletişim kurarak iş veya staj olanağından faydalanıyorlar. Bazı firmalar kariyer günlerine kendilerinin reklamını yapmak için katılırlar ancak birçok firma kariyer günlerini dinamik, kariyer odaklı ve donanımlı adaylar arayarak ön işe alım aracı olarak kullanır ve ihtiyaçları olan insan kaynaklarına yerinde ulaşma fırsatına sahip olurlar. Bizim amacımız bu firmalar ve öğrencilerimiz arasında bir nevi köprü kurmak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri fırsatları yakalamalarını sağlamaktır.